výsledky

Výsledky za rok 2014

Majstrovstvá Slovenska 3D  v 3D lukostreľbe 2014

Muži HU:                    1. miesto Veselý Pavol

Muži TRRB:                 3. miesto Miloš Nádašský

Veterán TRRB:             4. miesto Krištofík Peter

Ženy TRRB:                 4. miesto Sárková Gabriela

Muži HU:                    5. miesto Veselý Ľuboš

Muži TRRB:                 5. miesto Miroslav Marcinka

Ženy TRRB:                 5. miesto Monika Rakovská

Ženy TRRB:                 6. miesto Mária Kramplová

Kadet TRRB:               6. miesto Erik Jelačič

Slovenský pohár 2014 – celkové poradie

Muži HU:                    4. miesto Veselý Ľuboš

Muži TRRB:                 4. miesto Miloš Nádašský

Muži HU:                    6. miesto Veselý Pavol

Muži TRRB:                 7. miesto Miroslav Marcinka

Ženy TRRB:                 4. miesto Monika Rakovská

Ženy TRRB:                 5. miesto Sárková Gabriela

Ženy TRRB:                 7. miesto Mária Kramplová

Výsledky za rok 2015

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2015

Ženy PBHB:                 1. miesto Mária Kramplová

Muži CU:                     2. miesto Ľuboš Veselý

Muži HU:                    4. miesto Pavol Veselý

Ženy TRRB:                 4. miesto Monika Rakovská

Muži CU:                     5. miesto Tomáš Szabó

Muži TRRB:                 6. miesto Miroslav Marcinka

Muži TRRB:                 9. miesto Miloš Nádašský

Slovenský pohár 2015 – celkové poradie

Ženy PBHB:                 1. miesto Mária Kramplová

Ženy TRRB:                  1. miesto Monika Rakovská

Ženy TRRB:                  2. miesto Gabriela Sárková

Muži HU:                     2 .miesto Ľuboš Veselý

Muži HU:                     3. miesto Pavol Veselý

Senior TRRB:               3. miesto Peter Krištofík

Výsledky za rok 2016

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2016

Ženy PBHB:                       1. miesto Mária Kramplová

Muži CU:                           1. miesto Tomáš Szabó

Ženy TRRB:                       2. miesto Monika Rakovská

Ženy TRRB:                       4. miesto Gabriela Sárková

Muži CU:                           4. miesto Pavol Veselý

Veterán TRRB:                 7. miesto Peter Krištofík

Muži HU:                           8. miesto Ľuboš Veselý

Muži TRRB:                       9. miesto Radovan Emanuel

Muži HU:                           12. miesto Miloš Nádašský

Slovenský pohár 2016 – celkové poradie

Ženy PBHB:                       2. miesto Mária Kramplová

Ženy TRRB:                      2. miesto Monika Rakovská

Muži CU:                           2. miesto Pavol Veselý

Ženy TRRB:                       3. miesto Gabriela Sárková

Muži HU:                           3 .miesto Ľuboš Veselý

Veterán TRRB:                 5. miesto Peter Krištofík

Výsledky za rok 2017

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2017

Ženy TRRB:                       3. miesto Gabriela Sárková

Muži CU:                           3. miesto Peter Jankovič

Muži CU:                           3. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           4. miesto Tomáš Szabó

Muži HU:                           5. miesto Ľuboš Veselý

Muži CU:                           6. miesto Miloš Nádašský

Slovenský pohár 2017 – celkové poradie

Muži CU:                           1. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           2 .miesto Tomáš Szabo

Muži CU:                           3. miesto Peter Jankovič

Ženy TRRB:                      3. miesto Monika Rakovská

Muži CU:                           5. miesto Miloš Nádašský

Senior TRRB:                     6. miesto Peter Krištofík

Muži HU:                           7. miesto Ľuboš Veselý

Ženy TRRB:                       9. miesto Gabriela Sárková

Muži HU:                           15. miesto Dušan Čmarada

Výsledky za rok 2018

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2018

Ženy TRRB:                       1. miesto Monika Rakovská

Muži CU:                           1. miesto Peter Jankovič

Muži CU:                           1. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           2. miesto Ľuboš Veselý

Muži CU:                           4. miesto Miloš Nádašský

Ženy TRRB:                       9. miesto Gabriela Sárková

Muži TRLB:                        16. miesto Radovan Emanuel

Slovenský pohár 2018 – celkové poradie

Muži CU:                           1. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           2 .miesto Ľuboš Veselý

Muži CU:                           3. miesto Peter Jankovič

Ženy TRRB:                       9. miesto Gabriela Sárková

Výsledky za rok 2019

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2019

Muži CU:                           2. miesto Peter Jankovič

Muži CU:                           3. miesto Pavol Veselý

Muži TRRB:                       4. miesto Peter Krištofík

Muži CU:                           6. miesto Ľuboš Veselý

Ženy TRRB:                       6. miesto Lívia Rakovská

Ženy TRRB:                       7. miesto Gabriela Sárková

Ženy TRRB:                       10. miesto Monika Rakovská

Muži TRLB:                        12. miesto Radovan Emanuel

Slovenský pohár 2019 – celkové poradie

Muži CU:                           1. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           2 .miesto Ľuboš Veselý

Muži CU:                            3. miesto Tomáš Szabo

Muži CU:                           4. miesto Peter Jankovič

Ženy TRRB:                       4. miesto Monika Rakovská

Výsledky za rok 2020

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2020

Muži CU:                           2. miesto Peter Jankovič

Muži CU:                           2. miesto Pavol Veselý

Ženy CU:                       3. miesto Lívia Rakovská

Ženy TRRB:                       2. miesto Monika Rakovská

Muži CU:                           8. miesto Ľuboš Veselý

Muži CU:                        11. miesto Ján Lašák

Výsledky za rok 2021

Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe 2021

Muži CU:                           1. miesto Peter Jankovič

Ženy TRRB:                       3. miesto Lívia Rakovská

Muži CU:                           4. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           6. miesto Ľuboš Veselý

Ženy TRRB:                       6. miesto Monika Rakovská

Ženy TRRB:                       8. miesto Gabriela Sárková

Muži CU:                       9. miesto Ján Lašák

Slovenský pohár 2021 – celkové poradie

Muži CU:                           1. miesto Peter Jankovič

Ženy TRRB:                       2. miesto Lívia  Rakovská

Ženy TRRB:                       3. miesto Monika  Rakovská

Muži CU:                           3. miesto Pavol Veselý

Muži CU:                           4. miesto Ľuboš Veselý

Muži CU:                            5. miesto Ján Lašák