HISTÓRIA

V roku 1992 som začal podnikať v oblasti fitness. Rozširoval som ponuku služieb a tak v roku 1995 som si prenajal objekt na Ružindolskej ceste v Trnave. Súčasťou objektu bol aj veľký ohradený pozemok. Postupne sa exteriér dobudovával pre potreby fitnessu. Trávnatá plocha bola využívaná na relax. Časom som vybudoval na konci trávnatej plochy veľkú drevenú zástenu, ktorú som využíval na lukostreľbu. Bolo to trápenie, nemal som skúsenosti a ani vedomosti o streľbe z luku.

Naša prvá strelnica

Zmena nastala kúpou knihy „Inštinktívní lukostřelba“ od autora Jaroslava Kejvala. Veľkým posunom bolo stretnutie  s Michalom Velčíkom z Viničného. Kúpil som si svoj prvý moderný luk a výbavu k streľbe. Michal bol aj môj prvý učiteľ. Pár kolegýň z práce inšpirovaných lukostreľbou z firemných športových hier chodilo skúšať lukostreľbu do fitnessu. Táto aktivita zaujala  aj pár cvičencov. Trénovali sme sporadicky a luky pendlovali medzi nami. Vzniklo trio: Gabika Sárková,  Pavol Veselý a Peter Krištofík. Postupne si všetci zakúpili vlastné luky a lukostreleckú výstroj.

Veselý, Krištofík, Sárková

Na prvú súťaž do Bernolákova  nás pozval Michal Velčík – bola to naša prvá konfrontácia s 3D lukostreľbou. Chytilo nás to, cez internet získavame informácie o SLA 3D lukostreľbe, súťažnom poriadku, kategóriách a kalendári pretekov. Druhý pretek je organizovaná súťaž SLA 3D, naväzujeme prvé kontakty a v tejto atmosfére dozrieva presvedčenie, že sa chceme pomenovať a nosiť jednotné tričká…Túto úlohu som si zobral na starosť ja. Prvým nástrelom pre názov klubu bol: „Archery Club Trnava“. Hľadal som symbol do znaku, ktorý by vystihol orientáciu na luk respektíve na lukostreľbu. V knihe symbolov a piktogramov (ktoré používajú reklamné firmy) som objavil piktogram hlavy náčelníka –  Geronima. Symbol hlavy a nápis Geronimo sa stali súčasťou nášho názvu a klubového znaku. Vzniká oficiálny názov klubu: „Archery Club Geronimo Trnava“. Máme prvé klubové tričká, kupujeme prvý 3D terč, terčovnicu a dolaďujeme strelnicu.

Archery Club Geronimo
Prezentácia lukostreľby pre firmu Respect - Hôrka nad Váhom

Na tieto finančné výdavky sa skladáme. Postupne pribúdajú noví členovia: Miroslav Marcinka, Danka Kasáková. Chodíme na súťaže, trénujeme, pribúdajú kontakty a pozvania. Rozhodli sme sa začleniť  do Slovenskej lukostreleckej asociácie (SLA 3D). Vznikol výbor klubu, podali sme žiadosť na registráciu občianskeho združenia na Ministerstvo vnútra SR. Dňa 4.3.2011 bola naša žiadosť o  registráciu schválená. Stávame sa členmi SLA 3D. Fitness Club na Ružindolskej ceste sa stáva naším sídlom a aj korešpondenčnou adresou.

Klub sa rozširuje o nových členov: Ľuboš Veselý, Miloš Nádašský, Maroš Šturdík, Róbert Orihel a 2 deti L. Veselého

Kramplová, Sárková, Rakovská

Počet súťaží rastie, čo vedie k porovnávaniu nielen výsledkou ale aj jednotlivých typov lukov a štýlov streľby . Každý z nás hľadá svoj typ luku…bratia Veselý prechádzajú na kladkový luk, zároveň budujú svoju strelnicu vhodnú pre tento typ. Dostavili sa prvé súťažné úspechy a záujem o firemné prezentácie. V tomto období pribúdajú nové členky klubu: Mária Kramplová a Monika Rakovská.

Prvé preteky - Voderady 2014

 Vedenie SLA 3D nám ponúka možnosť organizovať pretek. Reagujeme na túto ponuku a zároveň hľadáme finančné zdroje na doplnenie materiálneho vybavenia klubu.  Oslovili sme  predstaviteľa firmy RESPECT Slovakia, kupujeme prvé kvalitné 3D terče, terčovnice a materiálové vybavenie do klubu. Dávame žiadosť o poskytnutie dotácie z VUC Trnava. V obci Voderady starosta JUDr. Marek Turanský zriaďuje lukostrelecký krúžok pre deti, ktorý vedú naši členovia klubu.  Sondujeme možnosť organizovať pretek, hľadáme vhodnú lokalitu. V obci Voderady sa nachádza kaštieľ s rozľahlým lesoparkom , ktorý je v správe VUC Trnava. Vedenie úradu dáva súhlas a tak rokujeme s vedením obce. Starosta je tomuto projektu naklonený. Súhlasíme s ponukou usporiadať 3 kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe vo Voderadoch. Dátum konania 7.6.2014, miesto konania park v obci Voderady. Je to pre nás výzva!!! Rozdeľujeme si úlohy, dopĺňame technické vybavenie, 3D terče zvierat (zapožičiava nám SLA 3D aj združenie ARS Boni Voderady), bratia Veselý získavajú sponzorsky terč jeleňa. Pomoc vo forme parkovacej služby, stanov, pivných setov, ozvučenia a výdaj stravy  zabezpečuje starosta Voderád. Náš prvý pretek dopadol na výbornú. Krásne počasie, nádherné prostredie, fungujúce služby, dobrá nálada a hlavne historicky dovtedy najväčšia účasť lukostrelcov. Pozitívne hodnotenia od účastníkov i od vedenia SLA 3D, ktoré nás dáva za vzor. Z nášho pohľadu dobrý pocit. 

Pavol Veselý - Športovec roka 2015

Dňa 28.3.2015 organizujeme 1. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe vo Voderadoch. VUC Trnava nám poskytuje prázdnu telocvičňu na tréningy v areáli učilišťa vo Voderadoch. Pribúdajú noví členovia: Tomáš Szabo, Radovan Emanuel, Dušan Čmarada a  Dano Grgač. Pavol Veselý je ocenený v ankete „Športovec roka 2015“, ktorú poriada VUC Trnava.

Dňa 21.5.2016 organizujeme 5. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe vo Voderadoch. Mária Kramplová je majsterkou Slovenska a získava 4 miesto na majstrovstvách sveta v Maďarsku. Majka je ocenená v ankete „Športovec roka 2016“. Pribúdajú noví členovia Peter Jankovič a Libuška Šeboková. Riešime preskladnenie lukostreleckého materiálu. Budova fitnessu sa predala…sme bez zázemia, meníme lukostreleckú adresu.

Voderady 2016 - 5. kolo Slovenského pohára

Dňa 22.4.2017 organizujeme 2. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe na Planinke. Miesto konania preteku  je areál loveckého zámočku Planinka v katastri obce Dechtice. V tomto roku prestúpila Mária Kramplová(Málek) do lukostreleckého klubu Horné Huščie 3D a Dano Grgač ukončil členstvo v klube.

V roku 2018 vypadávame z hry o možnosť organizovať ďalšiu súťaž – vyradil nás los. Novou členkou klubu sa stala Michaela Simandlová. V zimnom období trénujeme v  prenajatej telocvične v Trnave. Pripravujeme sa na súťaže. V tomto roku sme ako klub získali na Majstrovstvách Slovenska vo Valči  3x zlatú medailu a 1x striebornú medailu, patrili sme medzi najúspešnejšie kluby v sezóne.  Na záver roka ukončil členstvo v klube Miroslav Marcinka.

Dňa 13.4.2019 sme organizovali 2. kolo Slovenského pohára v 3D lukostreľbe na Planinke. V tomto roku bola prijatá nová členka Lívia Rakovská. Na VČS vo Zvolene bola schválená žiadosť nášho klubu o možnosti usporiadať Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v 3D lukostreľbe, termín preteku (19.9.2020 – 20.9.2020) a miesto konania preteku (areál loveckého zámočku Planinka). 

Toto je chronológia histórie klubu Geronimo  od vzniku po súčasnosť. V čase, keď klub vznikol, bol prvý v rámci Trnavského kraja. Nie je nás v klube veľa, nie sme ani vždy názorovo jednotní.  V čom sme ale jednotní je vzťah k tomuto  športovému odvetviu, ktoré spája dve veci a to je vzťah k luku a vzťah k prírode. Lukostreľba nie je len o strieľaní, je to životný štýl.

 Doba sa  zmenila a stále mení. Vznikli a vznikajú nové kluby.  Lukostreľba sa stáva stále viac a viac populárnejšou. Na Slovensku sa objavili aj prvé lukostrelecké 3D parkúry. Nové vedenie SLA 3D pracuje na zviditeľnení a začlenení do rodiny športov Slovenska.

Dechtice - Planinka 2017, 2. kolo Slovenského pohára
wwww
Majstrovstvá Slovenska - Valča 2018

Možno sa budeme musieť prispôsobiť novým zmenám, verím však, že prídu medzi nás ľudia, ktorí plameň štafety, ktorý sme my zapálili, ponesú ďalej. Bude to len v prospech tohto pekného športu.

Peter Krištofík
predseda klubu

Klub AC Geronimo